Laatste nieuws

 • Via van Dalen is verhuisd

  Via van Dalen B.V. en het verkeerskundig adviesbureau ErGIS b.v. zijn verhuisd naar ons bedrijfspand in Eemnes.

  U kunt ons in het vervolg vinden op het industrieterrein De Bramenberg 22 te Eemnes. Ons telefoonnummer is niet veranderd.

  Ons p...

Laatste project

 • Herpositionering

  Nieuwe websites voor Via van Dalen en ErGIS op komst!

  Via van Dalen heeft haar werkzaamheden sinds een aantal jaren uitgebreid met gedegen verkeerskundig advies in de breedste zin des woords. Verkeerskundige analyses, GIS en GEO data verzamelen en het verkeerskundig advies maken standaard deel uit van onze verkeers-inspectie n...


welkom

Via van Dalen staat voor Inventariseren, verkeerskundig inspecteren en het leveren en plaatsen van alle wegmeubilair, straatmeubilair en wegmarkering in Nederland.

Via van Dalen B.V. is gedurende haar 17 jarige bestaan gegroeid naar een sterk team van verkeerskundige vakspecialisten, met 3 kerncompetenties:

 • Verkeerskundig Adviesbureau
 • Montagedienst
 • Handelshuis.

Duurzaamheid

Via van Dalen B.V. hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Onder duurzaamheid verstaan wij het leveren van diensten, producten en kennis die wezenlijk bijdragen aan de wensen, eisen en behoeften van onze opdrachtgevers. Samen werken we doelgericht aan het behoud, onderhoud en de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Kernwoorden

De maatregelen die Via van Dalen treft voor duurzaam ondernemerschap hebben aandacht voor de drie belangrijke domeinen: mens, milieu en kostenbesparing. Hiertussen moet een goede balans zijn, nu en in de toekomst. Alleen dan behalen we voldoende resultaat op budgettair én maatschappelijk vlak. Het eindresultaat is een win-winsituatie voor onze klanten, onze dienstverlening en de maatschappij.

Beleid

Ons beleid is gericht op het optimaliseren van processen en werkzaamheden, het minimaliseren van kosten en middelen voor de opdrachtgevers en snel en flexibel reageren op veranderingen in de markt, ondersteunt door onze ISO 9001 en ISO 14001 certificeringen. Als het aankomt op de omgang met het milieu, volgen we drie belangrijke principes:

1.      We voldoen voortdurend aan de geldende milieuwetgeving en spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen.

2.      We beschermen het milieu door negatieve effecten van onze activiteiten en producten te voorkomen of te verkleinen. Inzicht in die effecten verkrijgen we door ze te registreren.

3.      We stimuleren de toepassing van milieuvriendelijke materialen en technieken om de milieubelasting in de productie en gebruiksfase zo veel mogelijk te beperken, uiteraard zolang dit economisch verantwoord is.

Certificaten

Met het oog op duurzaamheid wist Via van Dalen B.V. een aantal belangrijke certificaten te behalen. Allereerst VCA* (Veiligheid Checklist Aannemers) voor onze arbeidsomstandigheden. Ook zijn wij ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

De dienstverlening van Via van Dalen bestaat uit;

Via van Dalen - Verkeerskundig Adviesbureau:

 • Inventarisatie en Verkeerskundig inspectie van verkeersborden en straatnaamborden;
 • Inventarisatie en inspectie van straatmeubilair;
 • Inventarisatie en inspectie van Wegmarkering;
 • Verkeerskundige Inspectie van alle bebording;
 • Parkeerbeheer;
 • Zichtbaarheidsverbetering mbv Led en Solarverlichting;
 • Snelheidsmetingen;
 • Bebordingsplannen;
 • Opstellen en Toetsen Verkeersbesluiten;
 • Saneringsvoorstellen;
 • BGT+.

Via van Dalen - Handelshuis voor al uw weg-en straatmeubilair: ( bestelgemak via onze webshop: www.shop.viavandalen.nl )

 • Verkeersborden
 • Straatnaamborden
 • Fietspadpalen
 • Blauwe bewegwijzering (ANWB)
 • Toeristische bewegwijzering
 • Afzetpalen
 • Flespalen en Buispalen
 • Bevestigingsmaterialen (beugels, torque bandjes)
 • Wegmarkering (wegenverf, thermoplast, koudplast)
 • Banken
 • Verkeersspiegels
 • Afvalbakken (Bammens, Velopa, Grijsen, VIABIN)
 • Hoogtebegrenzers
 • Afzetmaterialen (tijdelijke bewegwijzering)

Via van Dalen - Montagedienst voor al uw beheer en onderhoudswerkzaamheden; 

 • Afzettingen
 • Omleidingen
 • Reiniging wegmeubilair
 • Reiniging openbare verlichting
 • Aanbrengen Wegmarkering (wegenverf, thermoplast, koudplast)
 • Plaatsing definitieve bebording
 • Plaatsing straatmeubilair
 • Plaatsing en onderhoud speeltoestellen
 • Onderhoud totale weg- en straatmeubilair.

Ons bedrijf is centraal gelegen in het land, (regio Utrecht) van waaruit wij onze dienstverlening in het hele land uitoefenen.

Om een beeld te krijgen treft u onderstaand onze korte bedrijfsfilm. 


Bekijk hier onze bedrijfsfilm.