Home > Beheer en Onderhoud > Beheer en Onderhoud

Beheer en Onderhoud

Bekijk onze bedrijfsfilm.

Ook in Nederland wordt de wegbeheerder meer en meer door weggebruikers aangesproken op zijn wettelijke aansprakelijkheid. Om eventuele schadeclaims te voorkomen is het onder meer van belang dat verkeerstekens goed geplaatst en onderhouden zijn.

De wegbeheerder kan dit bereiken door het beheer en onderhoud van verkeersborden en verkeerstekens systematisch aan te pakken.


Het systematisch beheren en onderhouden van verkeerstekens komt ook ten goede aan verkeersveiligheid. Bovendien zijn goed beheer en onderhoud financieel erg aantrekkelijk. 
Het uitgangspunt voor het beheer vormt de inventarisatie, gevolgd door een systematisch en regelmatige inspectie. Deze kan eventueel aansluiten op de systemen van wegbeheer.


Voor de inspectie is een indeling gemaakt in schadebeelden. Er kan schade optreden aan de drager, de bevestiging en het bord zelf. Daarbij wordt per onderdeel een beperkt aantal beschadigingen genoemd. Via van Dalen kan voor u vaststellen of er sprake is van schade en of daarbij direct moet worden ingegrepen of dat het herstel kan wachten tot de volgende inspectiebeurt. Ingrijpen kan overigens ook nodig zijn omdat de praktische levensduur van het verkeersteken overschreden is.

Waargenomen schades en het gewenste onderhoud op termijn worden zo op een consequente manier aan elkaar verbonden. Het resultaat is een vrij uniforme kwaliteit van de verkeerstekens. Dit is bevorderlijk voor de herkenbaarheid en dus voor de verkeersveiligheid.

De medewerkers van Via van Dalen zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties en inventarisaties. Eveneens zijn wij, door jarenlange ervaring op dit gebied, in staat uw wegmeubilair te beoordelen op al dan niet kunnen blijven staan. (aan de hand van veranderde situaties is in 10-30% van de gevallen het verkeersteken niet meer van toepassing en kan worden gesaneerd)

De mogelijkheid tot saneren is een directe kostenbesparing op uw onderhoudsbudget.

Onze medewerkers schouwen uw buitenruimte tijdens de onderhoudswerkzaamheden en rapporteren direct aan u als wegbeheerder. U bepaalt uiteindelijk of wij over mogen gaan tot vervanging, verplaatsing of herstel. Zo bent u te allen tijde op de hoogte wat er in uw buitenruimte speelt.

Samenwerken aan beheer en onderhoud, daarvoor maakt Via van Dalen zich sterk!

 

Via van Dalen, uw buitenruimte in vertrouwde handen....