Home > Omleidingen & afzettingen > Omleidingen & afzettingen

Omleidingen & afzettingen

Via van Dalen levert en plaatst de juiste materialen voor een veilige en correcte wegafzetting.

Voor een veilig werkgebied is het afzetten van één of meer rijbanen veelal onvermijdelijk. Bij het uitvoeren van straatwerk, het snoeien van bomen langs de openbare weg of reparatiewerkzaamheden aan het riool of asfaltverharding worden 1 of meerdere rijbanen afgesloten en is duidelijk en deugdelijk afzetten van het werkgebied onvermijdelijk. 

Afzettingen kunnen gedeeltelijk of geheel plaatsvinden, waarbij afzettingen binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op autosnelwegen van elkaar verschillen. Ook de duur van de werkzaamheden bepaalt welke afzetting wordt geplaatst. Werkzaamheden die maar een paar uur in beslag nemen en werkzaamheden die enkele maanden duren brengen andere afzettingen met zich mee.

De afzettingen moeten goed worden gepland en uitgevoerd. Hiervoor zijn de CROW-richtlijnen opgesteld. De CROW richtlijn 96 a en CROW richtlijn 96 b:

 • 96a (Maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen)
 • 96b (Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom)

Beide richtlijnen geven heel gedetailleerd aan:

 • hoe in de praktijk een werkvak moet worden opgebouwd
 • welke veiligheidsruimte en vrije ruimte daarbij minimaal in acht moet worden genomen
 • waar de begrenzingen van het werkvak gesitueerd moeten worden en
 • waar de langsafzettingen moeten staan

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.crow.nl/wiu

Via Van Dalen levert de juiste materialen voor een veilige en correcte wegafzetting.
Tevens plaatsen onze medewerkers de volledige wegafzetting voor u, op de wijze die verkeersdoorstroming en veiligheid zoveel mogelijk samenbrengen.

Wij verhuren en verkopen onder andere:

 • tekstborden (deze maken wij zelf en geheel volgens uw wens)
 • afzethekken
 • aktiewagens (binnen of buiten de bebouwde kom)
 • geleidebakens
 • Kegels
 • (RVV) borden incl. palen en beugels


Uiteraard dragen wij ook zorg voor het tijdig en netjes weer verwijderen van de afzetting.

Via Van Dalen denkt -indien u dat op prijs stelt- met u mee over de beste manier van afzetten en omleiden.
Onze jarenlange expertise kan u naast het leveren van de 'hardware' ook adviseren bij het maken van een correcte wegafzetting die aan alle CROW richtlijnen voldoet.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave!