Home > Producten

Wegmarkering > Wegenverf

  

 

 

 

Onze wegenverf is te bestellen via onze webshop: shop.viavandalen.nl.

 

Productomschrijving wegenverf wit

Verkrijgbaar in 1 of 2 Komponent, voor markering met dunne laag.

 

Technische specificatie

Type bindmiddel: Acrylhars

Kleur: Wit

Pigmentering: Titaandioxide

Volume droge stof: 53,50 %

Dichtheid: 1,56 ± 0,03 kg/l

Viscositeit: 100 ± 10 K.U.

Gehalte VOC 23,8 % (371,3 g/l) (RL 2004/42/EG)

Overige informatie: Zonder zware toxisch metalen, niet toxisch (classificatie door de fabrikant)

Neemt u de informatie op de veiligheidsinformatiebladen in acht!

 

Verwerkingsvoorschriften

Aanbrengmethode: Het materiaal moet op homogene wijze gemengd worden

 

Product omschrijving wegenverf geel:

Technische specificatie

Type bindmiddel: Acrylhars

Kleur: Verkeer Gele, RAL 1023

Pigmentering: Titaandioxide, organische en anorganische pigmenten weerbestendig

Volume droge stof: 53,50 %

Dichtheid: 1,51 ± 0,03 kg/l

Viscositeit: 100 ± 10 K.U.

Gehalte VOC 25,036 % (378,044 g/l) (RL 2004/42/EG)

Overige informatie: Zonder zware toxisch metalen, niet toxisch (classificatie door de fabrikant)

Neemt u de informatie op de veiligheidsinformatiebladen in acht!

 

Verwerkingsvoorschriften

Aanbrengmethode: Het materiaal moet op homogene wijze gemengd worden. Aangebracht met

conventionele markeringsmachines, met behulp van een pneumatische spruitpistool.

 

Temp. lucht: > +2 °C

Temp. van het oppervlak +2 °Ctot +50 °C

Hygrometrie: vochtigheid tot 85 % Hrel

Droogtijd: < 20 min

Hoe toepassen? Het te markeren oppervlak moet rein, droog, klevend en stofvrij zijn.  

Verfverdunner: Gebruik voor de reiniging en voor het aanpassen van de viscositeit de voorgeschreven verdunner.

 

 

     

Voor aanvullende informatie, neem gerust contact met ons op!