Home > Projecten > Gemeente Amersfoort > Ontbording wijk Kruiskamp Amersfoort.

Gemeente Amersfoort: Ontbording wijk Kruiskamp Amersfoort.

Het college van de gemeente Amersfoort heeft in het kader van bezuinigingsmaatregelen besloten te onderzoeken of er verkeersborden in de openbare ruimte kunnen worden verwijderd, zonder dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Amersfoort gaat de komende jaren voor financiële zekerheid en degelijkheid en maakt hiervoor gedurfde toekomstgerichte keuzes. Deregulering “beter regelen door minder te regelen”, is het voornaamste uitgangspunt geweest voor de gemeente. Bij deze sanering is het doel helder:  Horizonvervuiling tegengaan, de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, de verkeersveiligheid vergroten en besparen op onderhoud en plaatsing van (teveel) borden.

Voor het verwijderen van overbodige verkeersborden zal de komende jaren een forse inspanning nodig zijn. Na deze periode van “ontbording” zal er efficiënt onderhoud en beheer moeten plaatsvinden, om een duurzame bezuiniging te kunnen realiseren. Bij gemeente Amersfoort gaan innovatie en duurzaamheid hand in hand. De gemeente Amersfoort(hier Amersfoort weglaten) durft te kiezen voor échte oplossingen die nodig zijn om vitaal en duurzaam te zijn maar zeker ook te blijven. Alleen duurzame oplossingen hebben toekomst.

Via van Dalen zoekt een nieuw evenwicht tussen regels en maatwerk, waarbij het vaker aankomt op professionele beoordeling en gezond verstand. Met onze ervaren medewerkers hebben we de wijk Kruiskamp in kaart gebracht en een verbetervoorstel voor sanering van de verkeersborden in de wijk gedaan. In overleg met de verkeerskundigen van de gemeente Amersfoort is er uiteindelijk besloten om in de wijk Kruiskamp 110 verkeersborden te verwijderen, 23 borden bij te plaatsen, en 4 borden te verplaatsen zonder dat de verkeersveiligheid daarmee in gevaar komt. 

Met Via van Dalen B.V. en ons beheerssysteem GeoVisia haalt de gemeente Amersfoort een duurzaam betrokken verkeerskundig adviesbureau in huis.

Wat deden wij nog meer voor Gemeente Amersfoort