Beheerssysteem GeoVisia

Via van Dalen B.V. heeft met ingang van 1 januari 2011 de beschikking over een eigen beheerssysteem tw. GeoVisia Field, GeoVisia Office en GeoVisia Online en volledig ingericht met ons inventarisatie en inspectie-protocol.

Met behulp van ons eigen beheerssysteem, dat converteerbaar is naar alle bestaande beheerssystemen, is Via van Dalen nog beter in staat de inventarisatie, inspectie en verkeerskundige analyse in kaart te brengen en op basis hiervan sanerings en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren voor haar opdrachtgevers. Het aankopen van een eigen beheerssysteem door onze opdrachtgevers is hiermee overbodig geworden, daar men te allen tijde toegang heeft tot alle gegevens van de eigen buitenruimte en vrijuit kan selecteren, analyseren en printen op welk kaartformaat dan ook.

Weten wat er ontbreekt of overbodig is in de buitenruimte is de vraag…. wij maken het inzichtelijk….

Share This