Bramenberg 22

3755 BZ Eemnes

+31 (0)35-6421204

Snelle reponstijd

info@viavandalen.nl

Voor al uw vragen

ONZE DIENSTEN

Duurzaamheid & Circulariteit

Duurzaam ondernemen is één van de pijlers binnen onze organisatie. We zijn daarom continu bezig om te innoveren en te investeren op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu, energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Bij Via van Dalen worden unieke, duurzame en recyclebare verkeersborden ontwikkeld en geproduceerd. De verkeersborden worden volledig op basis van CO2-neutrale beleidsdoelstellingen geproduceerd.

Via van Dalen hergebruikt bestaande verkeersborden die gerefurbished worden of levert verkeersborden in die geproduceerd zijn uit Biobased of uit regionale post-consumer recycled (PCR) kunststof grondstoffen. De keuze voor biobased grondstoffen zoals olifantsgras, berenklauw, suikerriet, japanse duizendknoop of andere compound wordt veelvuldig door onze opdrachtgevers gemaakt, geleverd en geplaatst.

Dankzij het spuitgiet productieproces bieden zusterbedrijf Climate Signs en Via van Dalen de unieke kans om de CO2-voetafdruk tijdens de productie van verkeersborden significant te reduceren en circulariteit te stimuleren.

Gegarandeerde kwaliteit van regionale grondstoffen zonder enige vorm van toxiciteit. Wij geven op deze manier een 100% innovatieve en unieke invulling aan het begrip duurzaam verkeersbord.

Onze mensen lenen zich graag voor innovatieve ideeën, zeker wanneer ze onze klimaatdoelstellingen ten goede komen. Nu blijken biodiversiteit en verkeersborden hand in hand te kunnen gaan. Dankzij verstedelijking is er sprake van een grote afname in nestgelegenheid voor insecten. Vooral wilde bijen kunnen de nodige nesthulp gebruiken. Deze insecten zijn, samen met andere vliegende insectensoorten verantwoordelijk voor de noodzakelijke bestuiving van vele landbouw- en fruitteeltgewassen. Omdat er in Nederland ongeveer 6 miljoen verkeersborden zijn geplaatst, de achterkant van een verkeersbord onbenut is én verkeersborden op alle mogelijke plekken in ons land voorkomen, is het ‘bij’ uitstek geschikt om de biodiversiteit te verhogen. Het Biobased verkeersbord zoals olifantsgras, suikerriet, berenklauw of japanse duizendknoop, of het PCR- (Post Consumer Recyled) verkeersbord is niet toevallig in een honingraatmotief vormgegeven. Een honingraat structuur geeft natuurlijke efficiëntie in grondstofgebruik en structurele basissterkte én is geschikt om het insectenhotel (plug-in) te gebruiken als onderkomen voor solitaire bijen en andere insecten. De verschillende formaat buisjes vormen een dankbare plek voor deze diertjes om hun eitjes in achter te laten en zich te nestelen.

 

Wij reinigen uw verkeersobjecten op een milieu neutrale manier met osmose water. Dit water is ontdaan van alle zouten en mineralen, waardoor het 100% vuil kan opnemen. Het osmose water wordt onder lage druk gebruikt, waardoor er geen schade kan ontstaan aan de verf en folie. Indien er sprake is van graffiti of stickers, zal er worden gewerkt met milieuvriendelijke, biologische en afbreekbare preparaten. Daarnaast kunnen wij ook uw verkeersmeubilair refurbishen (innemen, schoonmaken en opnieuw bestickeren met een sticker die minimaal 15 jaar meegaat).

 

Ons nieuwe materieel is uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Een aspect dat onze organisatie, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers, proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder Co2-uitstoot. De overgang naar electrische bedrijfsbussen is ingezet, waarbij de actieradius een belangrijke rol speelt, gezien de landelijke werkzaamheden voor onze opdrachtgevers. Inmiddels rijden er meerdere montageteams met eigen electrische bedrijfsbussen in een straal van 75 km vanaf onze standplaats in Eemnes.

 

Via van Dalen wil te allen tijde een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame en betrokken medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

 

BIODIVERSITEIT IN VERKEERSBORDEN

HET REINIGEN VAN VERKEERSMEUBILAIR

GUNSTIGERE MOTOREN EN BETERE MOBILITEIT

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Via Van Dalen zijn we er van bewust dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een zeer belangrijke rol speelt in onze samenleving. Daarom zijn wij bewust bezig om waarde toe te voegen op verschillende vlakken. Uitgangspunten hierbij zijn economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people). Door continu te innoveren, te investeren en te groeien, leveren wij een steeds grotere bijdrage voor de maatschappij en het milieu. Nu en in de toekomst.

CO2-prestatieladder

Via van Dalen heeft zich gecertificeerd op niveau-5 van de CO2 prestatieladder. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.

De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het referentiejaar 2020 met 4% wordt teruggebracht. Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Via van Dalen worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.

Via van Dalen heeft een energiemanagement actieprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.

  1. Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot
  2. Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
  3. Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
  4. Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Via van Dalen gezet. Het communicatiedoel is tweeledig. Wij willen de medewerkers en andere belanghebbende op de hoogte houden over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

CO2 –footprint

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op onze website is een link naar stichting SKAO (www.skao.nl) vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.  

Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewustcertificering.

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op onze website is een link naar stichting SKAO (www.skao.nl) vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.