Bramenberg 22

3755 BZ Eemnes

+31 (0)35-6421204

Snelle reponstijd

info@viavandalen.nl

Voor al uw vragen

ONZE DIENSTEN

Adviseren & Digitaliseren

Voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving, is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van essentieel belang. Via van Dalen maakt de status van uw huidige weg- en straatmeubilair inzichtelijk en ondersteunt zo uw beheerprocessen. Via van Dalen draagt zorg voor een inventarisatie en verkeerskundige inspectie van het weg- en straatmeubilair in uw buitenruimte. Hiermee kunt u zien welke elementen ontbreken of zelfs overbodig

Het online beheersysteem GeoVisia

Voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving is het beheer en onderhoud van de elementen in de openbare ruimte van essentieel belang. Via van Dalen maakt de status van uw huidige weg- en straatmeubilair digitaal inzichtelijk en ondersteunt zo uw beheerprocessen. Via Van Dalen werkt met vele beheersystemen waarin de data uit de openbare ruimte wordt verwerkt. Onze, in eigen beheer ontwikkelde, verkeersbordenmodule die geimplementeerd is in GeoVisia wordt veelvuldig ingezet om tot volwaardige CROW en BABW-RVV 1990  getoetste data te komen. Dit online beheersysteem is volledig ingericht met ons inventarisatie en inspectieprotocol waarbij onze opdrachtgevers de keuze maken wat zij willen weten van objecten uit de openbare ruimte. Op basis daarvan gaan onze inspecteurs aan de slag. Naast GeoVisia werken wij ook veelvuldig met Techview, Observ, GBI next en Gisib waarin data uit de buitenruimte wordt verwerkt om aan te laten sluiten op uw beheersysteem voor alle vakdisciplines. Bij elke verkeerskundige inspectie blijkt dat minimaal 15% van de bestaande verkeersborden kan worden gesaneerd. Inzicht, overzicht, maatregelen treffen en daardoor veel meer duidelijkheid en veiligheid creeren is ons vak. In elke gemeente en provincie is saneren mogelijk, we brengen deze besparing graag voor u in kaart.

Makkelijk samenwerken met gedegen kennis van diverse beheersystemen, zoals GeoVisia

Dankzij de diverse beheersystemen waarmee gemeenten werken, is het mogelijk om systemen met elkaar te laten werken. Wij verwerken de data die wij opnemen in de openbare ruimte van weg- en straatmeubilair veelal in GeoVisia, waarbij je zowel buiten als thuis 24/7 je beheergegevens kunt raadplegen. Online is dit heel gebruiksvriendelijk geregeld. Zo zijn er meerdere gebruiksvriendelijke beheersystemen die, wanneer de juiste data erin is verwerkt en analyseerbaar is, u tools verschaffen voor het beheren en onderhouden van de elementen in de openbare ruimte in uw areaal.

Wij verkopen geen beheersystemen! Ons bedrijf richt zich op het in kaart brengen van uw wegmeubilair en straatmeubilair en geven tevens advies ten aanzien van beheer en onderhoud op basis van BABW, CROW en RVV van de in kaart gebrachte objecten. Deze data verwerken wij voor u op ons online platform en stellen dit graag ter beschikking aan u. Uiteraard is de opgenomen data van uw buitenruimte van u. Middels welke beheertool u uw buitenruimte beheert, maakt voor ons team van inspecteurs niet uit. Het gaat ons om de complexiteit van data die wij voor u opnemen in de buitenruimte en vertalen in uw beheersysteem.

Aan de slag met ISA

Het ISA (Intelligent Speed Assistance) systeem helpt bestuurders bij het aanhouden van de juiste snelheid voor de wegomgeving. Daarnaast geeft het specifieke en gepaste feedback over het rijgedrag. Heeft u geen tijd om te inventariseren wat er precies nodig is? Wij brengen het graag voor u in kaart. Dit doen wij digitaal en eenvoudig converteerbaar naar uw eigen systeem. ISA is een verzamelnaam voor verschillende systemen:

  • Haptische feedback: Hierbij creëert het gaspedaal weerstand voor de voet van de bestuurder;
  • Snelheidsregelingsfunctie: Hierbij wordt het motorvermogen gereduceerd van het voertuig wanneer het borden passeert met een lagere maximumsnelheid;
  • Trapsgewijze optische en haptische waarschuwing; Hierbij krijgt de bestuurder eerst een optische waarschuwing krijgt en vervolgens na een korte onderbreking een haptische waarschuwing door een trillend gaspedaal;
  • Trapsgewijze optische en akoestische waarschuwing: Hierbij krijgt de bestuurder eerst een optische waarschuwing krijgt en vervolgens na een korte onderbreking een akoestische waarschuwing.

De Europese Unie stelt ISA verplicht voor nieuwe voertuigen die op of na 6 juli 2022 op de markt komen. Vanaf 7 juli 2024 geldt het voor alle nieuwe voertuigen inclusief de onderdelen. Omdat ISA verplicht wordt ingesteld, is het van belang dat verkeersborden versneld worden gedigitaliseerd en ze vervolgens te synchroniseren met de ISA systemen. Omwille van de verkeersveiligheid, is het van belang dat de snelheidsborden, per wegvak worden gekoppeld aan een uniek GPS-coördinaat en UID-code (identificatie). Deze datastroom zal 24.7 in een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te beheren centrale database met GIS systemen van wegbeheerders worden uitgewisseld.

ISA is een operationele tool, die helpt om de geldende maximumsnelheid niet onbewust te overschrijden. Dit zal een gunstig effect hebben op de verkeersveiligheid, en daarmee de kans op ongevallen significant verminderen. Via van Dalen en/of Climate Signs kan het verkeersborden areaal voor de dynamische of variabele snelheidsregimes, digitaliseren en de ISA-systemen data digitaal aanleveren voor het eigen GIS-systeem.

Het is van belang dat de geplaatste verkeersborden voldoen aan de CROW-publicatie 345 kwalitatief beheer. Ieder nieuw te plaatsen verkeerbord dient direct digitaal te worden vastgelegd conform de NEN3381:2020 bijlage E. ISA en andere slimme toepassingen (Smart Mobility) vragen om een andere werkwijze, en inzet van beheerorganisaties en beleidsmakers. Via van Dalen heeft samen met Climate Signs een dataset uitgewerkt, die naadloos aansluit bij de informatiebehoefte van de nieuwe verkeerssystemen.

Intelligente snelheidsondersteuning (ISA): Hoe het werkt?

Boordsoftware registreert de positie van de auto met behulp van GPS-gegevens en digitale kaart.

Camera met verkeersbordherkenning registreert ook snelheidslimiet.

Als de auto de snelheidslimiet overschrijdt, klinkt er een waarschuwing en vertraagt ​​het voertuig automatisch.

Meer informatie over het digitaliseren met Via van Dalen? Neem dan contact met ons op!

Via van Dalen stelt u in staat om antwoord te krijgen op al uw beheerders vragen en kan daarnaast zorgen voor de oplossing. In welke staat verkeren uw buitenruimte elementen? Welk onderhoud volgt op korte, dan wel lange termijn? Hoe waarborg ik de kwaliteit? Welke problemen vragen om een acute oplossing? Wat kan er worden gesaneerd?

Wij zijn meer dan een totaalleverancier van wegmeubilair. Via van Dalen bied een breed pakket van dienstverlening aan. Van adviseren tot aan innovaties op het gebied van verkeersveiligheid. Voor ieder probleem heeft Via Van Dalen een oplossing!