TVM & Verkeersregelaars

Wanneer maak je de keuze om wel of geen verkeersregelaars in te zetten?

In toenemende mate worden verkeersregelaars ingezet bij wegwerkzaamheden. Het is voor de betrokken partijen, wegbeheerders en uitvoerders vaak lastig om de afweging te maken om wel of niet verkeersregelaars in te zetten.

Verkeersregelaars bij tijdelijke verkeersmaatregelen werken feitelijk zonder afscherming van hun werkplek. Daardoor loopt een verkeersregelaar een bepaald risico.

Bij de afweging van verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden echter moet ook rekening worden gehouden met de veiligheid voor de wegwerker en de weggebruiker en de doorstroming van het verkeer. Belangen kunnen tegenstrijdig zijn.

Voor een gedegen besluit werken wij volgens de richtlijnen van de CROW-publicatie Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden en de beoordelingsrichtlijn KOMO BRL 9101.

Verkeersplan

Afhankelijk van de tijdsduur, impact en kosten van de te nemen verkeersmaatregelen wordt besloten of een verkeersplan gemaakt wordt. Het verkeersplan wordt hierbij aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

Een uitgebreid ontwerp op tekening of enkel een dwarsprofiel behoort tot de mogelijkheden. Bij het ontwerp van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen een omleidings- en een afzettingsontwerp.

Afzetting

De afzetting is vaak de basis om te bepalen of ook een omleidingsontwerp benodigd is. De verkeersruimte, de werkruimte en de veiligheid van weggebruiker en wegwerker bepalen in hoeverre een afzetting afdoende is.

Wanneer de veiligheid of doorstroming in het geding komt, wordt daarom vaak gekozen om het verkeer om te leiden.

 

Omleiding

Het effect van de omleiding is dat minder of geen verkeer in de buurt van het werkvak komt. Dit verhoogt de (verkeers)veiligheid nabij het werkvak.

Evenementen

Bij evenementen is het doel van verkeersmaatregelen om verkeersstromen rond het evenement in goede banen te leiden. Hierbij wordt ruimte gecreƫerd voor nood- en hulpdiensten.

Daarnaast wordt de bereikbaarheid van het evenement en de omgeving gewaarborgd.

Share This