Verkeerstekens

Het beheer en onderhoud van verkeerstekens moet in Nederland worden uitgevoerd conform de richtlijnen in CROW-publicatie 188 ‘Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens’. Wegbeheerders zijn namelijk verantwoordelijk voor de verkeerstekens langs de weg. Zij moeten ervoor zorgen dat de verkeerstekens in orde zijn en voldoen aan de veiligheidseisen.

Met systematisch beheer worden de verkeerstekens kritisch in de gaten gehouden. Systematisch beheer van verkeerstekens is belangrijk voor de verkeersveiligheid, leidt tot kostenbesparing en een efficiëntere planning. Daarnaast verkleind systematisch beheer het aansprakelijkheidsrisico voor wegbeheerders.

Sinds 2001 zijn wij gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van verkeerstekens. Dit betekent dat onze adviseurs werken volgens de CROW-systematiek, verkeerstekens kunnen beoordelen op functionaliteit en effectiviteit, en een beheerplan voor het beheer en onderhoud van verkeerstekens kunnen opstellen.

Voor het plegen van goed onderhoud is kennis nodig van de omvang en kwaliteit van de te onderhouden objecten. Deze gegevens worden door ons zusterbedrijf ErGIS in de buitenruimte ingewonnen en verwerkt in een beheerprogramma.

Wij werken met GeoVisia, maar kunnen ook met uw programma aan de slag.

Share This