Via van Dalen B.V. is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd!

Ons kwaliteit en milieusysteem is de basis voor het leveren van kwaliteit aan onze klanten en tegelijkertijd ontlasting van het milieu.

Kwaliteit is het voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant, aan onze eigen professionele eisen en het werken binnen de gestelde wet- en regelgeving. We hebben de organisatie daarop ingericht.  Ons kwaliteitsysteem is niet alleen op borging gericht, maar vooral ook op verbetering. Wij willen onze organisatie en de dienstverlening voortdurend verbeteren.

 

Door de milieuaspecten van ons bedrijf te managen, tonen wij aan dat wij verantwoordelijk omgaan met het milieu. Wij streven met onze medewerkers naar een continue verbetering van de milieuprestaties, stimuleren het efficiënte gebruik van o.a. grondstoffen en energie, en creëren een win-winsituatie voor bedrijf en milieu. Met behulp van ons Milieusysteem verlagen wij de milieukosten en -risico’s, en verbeteren het contact met overheid, belanghebbenden, klanten en partners. Zij hebben allen de zekerheid dat wij op het gebied van milieu weten wat wij doen.

Share This