Via van Dalen krijgt bebording Reconstructie N237 (Utrecht – Amersfoort) gegund!

Mourik Groot Ammers B.V.  gunt Via van Dalen de totale permanente bebording ten behoeve van de Reconstructie N237 (Utrecht – Amersfoort van km 72,98 tot km 75,88 in de gemeenten De Bilt en Utrecht)!

Mourik Groot-Ammers heeft van de provincie Utrecht opdracht gekregen voor de reconstructie van de provinciale weg N237 (Utrecht – Amersfoort). Het gaat om het stuk van de Berekuil tot de kruising met de N412.

De reconstructie zal in 6 fases worden uitgevoerd, zo ook door Via van Dalen, op afroep van Mourik Groot Ammers B.V. (eind 2012 totale oplevering N237)

Start werkzaamheden Via van Dalen fase 1: 15-12-2011.

Oplevering fase 1 Mourik Groot Ammers B.V. : 21-12-2011.

Share This